Address:


Shri Dinakar Prabhakar Bhatt Pujari (Main Pujari of Temple)

"Samrudhi Nilayam", Near Nirgun Mutt Deval Ganagapur TQ: Afzalpur Dist: Gulbarga, Pincode: 52212

Mobile: 0 90607 09999 / 0 98800 23751

Landline: 08470 274346

Email Id: ganagapurdatta@gmail.com